ESTILO OFICIAL

Hayashi-ha Shitoryukai

Hayashi-ha Shitoryukai

AFILIADO

FNK

Afiliado a la Federación Nacional de Karate-Do Argentina.